Başvuru İşlemleri

Başvuru ücreti alıyor musunuz?

Hayır, yüksek lisans programlarına başvurularda ücret alınmamaktadır.

Yüksek lisans programlarına nasıl başvuru yapabilirim?

BAŞVUR sayfasından başvuru formunu doldurmanız yeterli.

Hangi yüksek lisans programlarına başvuru yapabilirim?

Yüksek lisans programları hakkında PROGRAMLAR sayfasından detaylı bilgi alabilirsiniz. En fazla 3 programa başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru için hangi belgeleri hazırlamam gerekiyor?

Her bir programın istediği belge türü farklıdır. Bu belgeleri BAŞVURU KOŞULLARI sayfasından öğrenebilirsiniz.

Henüz bir lisans programından mezun değilim. Yüksek lisans programına başvuru yapabilir miyim?

Evet, başvuru yapabilirsiniz. Ancak, kabul almanız durumunda, mezun olduğunuzu gösterir bir belgenin kayıt esnasında sunulması gerekmektedir.

Yüksek lisans başvuru dönemi ne zaman?

2018 – 2019 güz dönemi yüksek lisans başvuruları 15 Ocak 2018 – 16 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

Hangi dillerde lisansüstü eğitim veriyorsunuz?
Türkçe ve İngilizce lisansüstü programlarımız bulunmaktadır. Program dilleri hakkında detaylı bilgiyi PROGRAMLAR sayfasından öğrenebilirsiniz.

Henüz mezun olmadım. Dolayısıyla, mezuniyet not ortalamam bulunmuyor. Değerlendirmede hangi not ortalaması esas alınacaktır?

Başvuru değerlendirmesine dahil edilebilecek olan genel not ortalaması için adayların başvuru esnasında ibraz ettikleri not belgesinde yer alan son ağırlıklı genel not ortalaması (GNO) baz alınır. Henüz mezun olmayıp başvuru yapan adaylardan, yarıyıl esasına göre öğrenim görenlerin son yarı yılları, yıl esasına göre öğrenim görenlerin ise son yılları dışındaki derslerine ait not belgesindeki GNO’ları esastır.

Açık öğretim mezunuyum yüksek lisans başvurusu yapabilir miyim?

Evet, başvuru yapabilirsiniz.

Yüksek lisans programlarınızda ikinci öğretim ya da uzaktan eğitim var mı?
Enstitümüzde örgün eğitim yapılmaktadır. İkinci öğretim ve uzaktan eğitim programı bulunmamaktadır.

Eksik evrakla başvuru yapabilir miyim?

Hayır yapamazsınız. Online başvuru formuna, başvurduğunuz program için gereken evrakların tamamını yüklemeniz gerekmektedir.

Başvuru yapacağım program mezun olduğum bölümle aynı olmalı mı?
Bazı bölümler (Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk, Klinik Psikoloji ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) sadece belli alan mezunlarının başvurularını kabul etmektedir. Bu konuyla ilgili olarak başvuru yapacağınız programın ön şartlarını kontrol etmeniz gerekmektedir.

Lisansüstü program başvurusunda yabancı dil şartı arıyor musunuz?
Her programın dil yeterlilik durumu farklı olduğu için ilgili program sayfasını ziyaret etmeniz gerekir.

Lisansüstü programlarda derslere devam zorunluluğu var mı?

Derslere %80 devam zorunluluğu vardır.

ALES belgem yok. Tezli programlara başvuru yapabilir miyim? Şartlı kabul var mı?

Tezli programlara başvuru yaparken ALES belgeniz olması gerekir. Şartlı kabul yoktur.

Özel öğrenci olarak yüksek lisans derslerine katılabilir miyim?

Özel öğrenci başvuruları kabul edilmemektedir.

Referans mektubu kim tarafından yazılmalı ve nasıl teslim edilmeli?
Referans mektuplarının akademisyenler tarafından yazılmış olması şarttır. Referans mektubunuzu apply@ihu.edu.tr adresine göndermeniz ya da en geç başvuru tarihinin son günü, kapalı zarf içinde, üstü imzalı olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim etmeniz gerekir.

Başvuru için niyet mektubu ve özgeçmiş hangi dilde yazılmalı?

Bu belgeler İngilizce veya Türkçe yazılmalıdır.

Aynı anda iki yüksek lisans programına başvurabilir miyim? 
Aynı anda en fazla 3 programa başvuru yapabilirsiniz.

Son sınıfım ve son dönem transkriptim yok. Bu sınav başvurusu için bir sorun olur mu?

Elinizde mevcut olan transkriptinizi gönderirsiniz.  Mezun olduktan sonraki not dökümünüzü de kayıt sırasında ibraz edebilirsiniz.

Yüksek lisans başvurusu için ALES puanı gerekli mi?

ALES puanı tezli programlarda aranmaktadır. T.C. vatandaşı adayların tezli programlara başvuru yapabilmeleri için ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Tezsiz programa başvuruyorum ALES puanına gerek var mı?

Tezsiz programlar için ALES şartı aranmamaktadır.

 ALES sınavlarının geçerlilik süresi ne kadardır?

Sınav tarihinden itibaren 3 yıldır.

YDS / E-YDS / YÖKDİL sınavlarının geçerlilik süresi ne kadardır?

Sınav tarihinden itibaren 5 yıldır.

Bilim Sınavı ve Mülakat

Bilim sınavı ve mülakat tarihleri hakkında nasıl bilgi alabilirim?

Online başvurunuzu tamamladıktan sonra Enstitü tarafından size bilgilendirme yapılacaktır.

Lisansüstü mülakatları nasıl yapılır?

Öğrencinin başvurduğu programdan 3 farklı akademisyenin katılımı ile yapılır.

Lisansüstü başvuruları nasıl değerlendirilir?

Lisansüstü programlarına yapılan başvuruları değerlendirmek üzere, Enstitü Kurulu tarafından, ilgili program öğretim üyeleri arasından seçilecek en az üç öğretim üyesinden oluşan bir değerlendirme jürisi oluşturulur. Jüri, başvurusu geçerli olan adayların sıralamasını yapar ve programa kabul edilmesini uygun bulduğu adayları Enstitü Yönetim Kurulu’na önerir.

Burs alabilmek için ayrıca bir başvuru yapmam gerekiyor mu?

Hayır. Başvurunuz mevcut burs durumu göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Teklif edilecek burs türü kabul mektubunda size bildirilir.

Dil Yeterlilik

Üniversitenizde İngilizce yüksek lisans programı var mı?

İngilizce yüksek lisans programları var. Hangi programların İngilizce olduğunu görmek için PROGRAMLAR sayfasını ziyaret ediniz.

Yüksek lisans için hangi dil yeterlik sınavları kabul ediliyor?

Yüksek lisans programlarında İngilizce için YDS/E-YDS/YÖKDİL , TOEFL, Pearson Versant Test sınavları kabul edilmektedir. Arapça yeterlilik için YDS, Türkçe yeterlilik için TÖMER sınavları kabul edilmektedir.

Yukarıdaki dil yeterlilik belgelerinden birine sahip değilim. Yine de başvurabilir miyim?

Evet, başvurabilirsiniz. Ancak, yukarıdaki dil belgelerinden herhangi birini ibraz etmeyen tüm adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen dil yeterlilik sınavlarına alınırlar.

İbn Haldun Üniversitesi dil yeterlilik sınavı ücretli mi?

Evet ücretlidir. Sınav hakkında detaylı bilgi almak için DİL SINAVI sayfasını ziyaret ediniz.

İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezunum. Yine de dil yeterlilik belgesi sağlamam gerekli mi?

İngilizce eğitim veren bir okuldan mezun olsanız dahi TOEFL, YDS/YÖKDİL/E-YDS ya da İbn Haldun Üniversitesi Dil Yeterlilik belgelerinden birini sağlamanız gerekir.

IELTS belgesine sahibim. Dil yeterlilikten muaf olur muyum?

IELTS belgesinin tanınırlığı YÖK tarafından kaldırdığından, TOEFL, YDS/YÖKDİL/E-YDS belgelerinden birini sağlamanız ya da üniversitemizin yapacağı dil sınavına girip yeterlilik belgesi almanız gerekir.

Daha önceden YDS, TOEFL vb. sınavlara girmedim. İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı’na da girmedim. İngilizce Dil Yeterliliğini daha sonra sağlamak üzere şartlı kabul veriyor musunuz?

Hayır. İngilizce Dil Yeterlilik sonucu eksikse, öğrencinin başvurusu değerlendirme için programlara gönderilmez. Eksik evrak nedeniyle başvuru geçersiz sayılır. Daha sonra dil belgesi getirmek üzere şartlı kabul de uygulanmamaktadır.

YDS / E-YDS / YÖKDİL sınavlarının geçerlilik süresi ne kadardır?

Sınav tarihinden itibaren 5 yıldır.

Bursluluk Durumu

Yüksek lisans burs türleri nelerdir?

Yüksek lisans burs türleri hakkında BURS sayfasından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Burs ve indirimler hangi kıstaslara göre belirlenmektedir?

Burs ve indirimler, başvurduğunuz programa göre yapılacak olan yazılı sınav ve/veya mülakat sonuçları ile başvuru esnasında sunduğunuz belgelerin, kabul komitesi tarafından değerlendirilmesi neticesinde belirlenmektedir.

Burs ve indirimlerin geçerlilik süresi nedir?

Kabul sırasında hak kazandığınız burs ya da indirimler normal öğrenim süresi boyunca geçerlidir. Normal öğrenim süresi tezli yüksek lisans programlarında 4 yarı yıldır.

Burslu lisansüstü eğitimime devam ederken başka bir yerde çalışabilir miyim?

Bu eğitim aldığınız programın kararına bağlıdır.

Başarısız olduğum zaman burs imkânım sonlandırılır mı?

Bursların devam koşulları ile ilgili bilgilere LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ sayfasından ulaşabilirsiniz.